Allah Bapa yang maha kuasa

Engkau telah mengutus Putera-Mu sebagai cahaya kebenaran dan penyelamat dunia.

Ia telah mendirikan Gereja yang dijiwai Roh Kudus.

Kami umatMu di Paroki Santo Thomas Rasul berkeinginan meluaskan kerajaanMu

 serta menyampaikan kasih dan rahmat penebusanMu kepada sesama.

Berkatilah kami, libatkanlah seluruh umat-Mu.

Semoga seluruh umat Paroki Santo Thomas Rasul dapat bersatu

dan bahu membahu membangun kerajaanMu di dunia ini.

Semoga Roh Kudus memberikan kekuatanNya, dan melimpahkan terang-Nya

sehingga kami dapat jelas melihat jalan yang harus kami tempuh

dan biarlah hanya kehendakMu yang terjadi.

Bunda Maria, bantulah kami agar tabah menghadapi segala cobaan yang kami hadapi dalam upaya kami ini.

Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus,

PuteraMu dan Tuhan kami.

Santo Thomas Rasul doakanlah kami, Santa Maria doakanlah kami.

Amin